Sushi Plates, Shinjuku 新宿

Sushi Plates, Shinjuku 新宿