Semyon Fridlyand. Untitled, Russia, 1930’s. Vi…

Semyon Fridlyand. Untitled, Russia, 1930’s. Vintage gelatin silver print. / src: Nailya Alexander.

thanks to hauntedbystorytelling